Actie Kerkbalans 2017 Actie Kerkbalans 2017
Met het inluidmoment op zaterdag 21 januari gaat de actie Kerkbalans van start. Maar wat is Kerkbalans eigenlijk?

De actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema 'Mijn kerk verbindt'. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding, geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zaterdag 21 januari t/m zondag 5 februari. In die periode kunt u onze medewerkers aan de deur verwachten.
terug