Pastoraat Pastoraat

Binnen de gemeente hebben we de taak om naar elkaar om te kijken. Het pastoraat wordt met name door de predikant en de ouderlingen vervuld. Daarvoor is het nodig dat ze zo goed mogelijk op de hoogte blijven van wat er speelt in de gemeente.

lees meer »
 
Commissie Bijzondere Zorg (CBZ) Commissie Bijzondere Zorg (CBZ)

De leden van deze commissie bieden waar nodig een luisterend oor. Naast het bezoek van de predikant en de ouderlingen kunnen ze extra zorg bieden waar dat nodig is.

lees meer »
 
Hervormde Vrouwendienst (HVD) Hervormde Vrouwendienst (HVD)

Heeft u hulp nodig van de diakonale hulpdienst, bijv. bij het bezoeken van een arts, ziekenhuis of polikliniek belt u dan mevr. J. Veenendaal, tel. 033-2996861.

lees meer »