Contactgegevens Contactgegevens

Op deze pagina vindt u de meest belangrijke contactgegevens.

Predikant   m.i.v. 1 januari 2019 vacant      
Scribaat   Dhr. H. Gerrits Tel. 033-8878766  
Website beheer   Webteam    
Consistorie     Tel. 033-2983898    
Koster   Mevr. G. Heek-Bos Tel. 033-2984639 / 06-51061334  
Koster   Mevr. M. de Graaf 06-51273020
 
 
Reserve-koster   Dhr. G. Heek 033-2982132 of 06-28941091  
Coördinatie "De Voorpost"   Mevr. G. Heek-Bos Tel. 033-2984639 / 06-51061334 g.  
Gebouw "De Voorpost"     Tel. 033-2986078    
Vervoer naar de kerk   Mevr. G. Heek-Bos Tel. 033-2984639 / 4331012  
Kerkradio   Dhr. R. van de Groep Tel. 06-81586888    
Coördinator Ouderenpastoraat   Dhr. L. Zijl Tel. 033-2981759 / 06-38188410    
Plaatselijk aanspreekpunt "De Herberg"   Mevr. J. Veenendaal Tel. 033-2996861    
Inleveren copij kerkbode   Mevr. E. Duijst Tel. 033-2988849  
Redactieadres kerkbode   Dhr. J. Muijs Tel. 033-2995201    
Bezorging kerkbode   H. Malenstein Tel. 033-2981176    
Secretaris Kerkrentmeesters   Dhr. A. ter Beek Tel. 033-2987091  
Secretaris Diakonie   Dhr. J. van Rossum Tel. 033-2988861  
Organist   Dhr. J. De Graaf (Coördinator) Tel. 033-2984306    
Organist   Dhr. H. Gerrits Tel. 033-8878766    
Organist   Dhr. J. Van de Groep  Tel. 033-2984376    
Beamteam        
           
           
           

terug